INDEX

  1. ES TRENC
  2. SALOBRAR
  3. RAMADERÍA
  4. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE CABRERA

ES TRENC

Activitat adaptable a totes les etapes educatives.
Les activitats exteriors es desenvolupen, normalment, a la platja d’es Trenc i a s’arenal d’en Tem. Aquesta sortida es pot complementar amb activitats al CA: observació d’arena, gimcana. També hi ha la possibilitat de combinar aquestes activitats amb una visita al Centre d’Interpretació de Cabrera de la Colònia de Sant Jordi.

Amb aquestes activitats es persegueix:
– Entendre la dinàmica d’un sistema platja-duna.
– Identificar i analitzar la problemàtica generada per l’impacte antròpic.

Es treballen continguts relacionats amb els  àmbits següents:

MATERIAL DIDÀCTIC


SALOBRAR

Activitat adaptable a les etapes educatives a partir de tercer de primària.
Les activitats exteriors es desenvolupen al salobrar de Campos. Es poden realitzar visites a ses salines i a les instal.lacions de tractament de la sal. Es pot complementar amb activitats al CA: observació amb lupes d’organismes que viven als estanys, una projecció audiovisual, gimcana…

Amb aquestes activitats es persegueix:
– Reconèixer el Salobrar com un espai caracteritzat per la presència de sal i d’aigua.
– Identificar els ocells i les plantes característiques de la zona.
– Entendre el procés d’extracció i el tractament de la sal.

Es treballen continguts relacionats amb els àmbits següents:

MATERIAL DIDÀCTIC


RAMADERIA

Activitat adaptable a totes les etapes educatives.
Aquest mòdul d’activitats està format per una visita a una vaqueria, l’observació de remugadors (cabres) a les instal.lacions del camp d’aprenentatge i un taller d’elaboració de formatge.

Amb aquestes activitats es persegueix:
– Entendre el funcionament d’una explotació ramadera.
– Conèixer el procés de la vida dels animals productors de llet.
– Analitzar les problemàtiques de la ramaderia intensiva.
– Relacionar les característiques de diferents remugadors.
– Participar i entendre el procés d’elaboració de formatge.

Es treballen continguts relacionats amb els àmbits següents:

MATERIAL DIDÀCTIC


CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE CABRERA

Visita al Centre d’Interpretació de Cabrera de la Colònia de Sant Jordi.
Més informació aquí.

cabrera

MATERIAL DIDÀCTIC