Novetats: Seguint les Instruccions per a l’organització i el funcionament de centres educatius no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears davant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per al curs 2021-2022 i a fi d’actualitzar la Instrucció 10/2021, de 8 de setembre, per la qual es regulen les sol·licituds d’estades o visites en els camps d’aprenentatge de les Illes Balears per al curs 2021-2022, donada l’actual situació de la pandèmia i el constant augment de contagis principalment entre la població escolar, us informam que, queden anul·lades les estades amb pernoctació als Camps d’Aprenentatge de les Illes Balears durant el segon trimestre del curs 2021-2022. El calendari d‘estades està complet, a partir d’aquest moment les sol·licituds passaran a llista d’espera. Instruccions per les sol·licituds als Camps d’Aprenentatge El termini de sol·licituds comença dia 13 de setembre i romandrà obert tot el curs.