HORT ECOLÒGIC

A les activitats d’hort es treballa el coneixement de les hortalisses i l’estricta relació que tenen amb la terra. Aquestes activitats consisteixen en l’observació, el cultiu d’hortalisses i/o verdures de temporada.

També es coneixen plantes aromàtiques i medicinals i l’ús que en feim d’elles. Aquesta activitat es pot complementar amb l’elaboració d’esperit de romaní.

Hi ha la possibilitat de realitzar l’activitat d’hort conjuntament amb la d’animals de la pagesia. En aquest cas els continguts s’adaptaran al temps d’estada al Camp d’aprenentatge.