HORT I ESPERIT DE ROMANÍ

A PARTIR DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Durada aproximada de l’activitat: 3 hores.

A l’activitat d’hort es treballa el coneixement de les hortalisses i l’estricta relació que tenen amb la terra. Aquestes activitats consisteixen en l’observació i el cultiu d’hortalisses i/o verdures de temporada.

El romaní és una de les plantes mediterrànies més conegudes per la tradició dels seus usos culinaris i medicinals. Amb l’elaboració d’esperit de romaní obtenim un remei vàlid per a contusions, dolor muscular, tònic…