• Omnívor.

    Família dels mustèlids. Origen a Europa Central. És un animal molt àgil, ràpid i actiu que salta fàcilment d’un arbre a l’altre.

  • Descripció.

    Mascles 20% major que les femelles. De 39 a 58 cm. La mida de la cua és de 16 a 25 cm de llargària. És de color terrós fosc amb una clapa a la gargamella de color variable. El mascle fa entre 1,2 i 2 kg i la femella entre 0,9 i 1,5 kg. Pot arribar a viure entre 10 i 12 anys.

  • Hàbitat

    Llocs muntanyencs i boscosos de qualsevol altitud. El seu principal problema és l’home que minva el seu hàbitat. Entre març i abril neixen les cries que poden ser entre una i cinc. Hàbits de preferència nocturna.

mart

martes martes

Fotografia: Sebastià Torrens

model 3D: Axcel Maldonado