imgBinifaldo

ATENCIÓ

 El termini de presentació de sol·licituds durant el curs 2017-18 és de dia 4 a dia 15 de setembre. Les llistes es publicaran a partir de dia 20 de setembre. Actualment el camp d’aprenentatge de Binifaldó no disposa de l’ús de les instal.lacions del refugi. S’hi duen a terme els itineraris però no existeix la possibilitat de pernoctar-hi.  Els itineraris es realitzen el dijous de cada setmana.

IMPORTANT: El nombre màxim d´alumnes que es poden rebre per dia és de 50.

Les cases de Binifaldó es troben en el Paratge natural de la Serra de Tramuntana, dins la finca pública de Binifaldó. Per arribar a les cases cal passar per la finca pública de Menut. Aquestes dues finques foren els primers monts d’utilitat pública declarats a les Illes Balears.
S’accedeix a les cases de Binifaldó des de la carretera de Lluc a Pollença (Ma-10), seguint el tram asfaltat del camí de Menut que arriba fins a les cases de Binifaldó i continua fins al coll des Pedregaret. El recorregut és d’aproximadament 3,5 km.
Coordenades UTM. X:492273 i Y:4409880.

La vegetació predominant de la zona és l’alzinar, en part a causa de l’abundància d’aigua, que també es veu reflectida en la destacada quantitat de fonts i avencs que hi ha als voltants.
A banda de la riquesa natural de l’espai, destaquen els nombrosos elements patrimonials relacionats amb la utilització del bosc com a font de recursos. És el cas de forns de calç, barraques i sitges de carboners o parets seques.

Actualment el camp d’aprenentatge de Binifaldó no disposa de l’ús de les instal.lacions del refugi. S’hi duen a terme els itineraris però no existeix la possibilitat de pernoctar-hi.


Blog