BINIFALDÓ

Camp d´Aprenentatge

Només s’atendran sol·licituds de grups simples. Màxim de 30 alumnes

LLISTAT DE CENTRES ADMESOS CURS 23-24