Educació Infantil

Disposam de dos itineraris, “Menut – Ranxo de Carboners” i el de “sa Cova des Drac”.

El primer és apte per a tots el nivells d’EI. El segon  només per a 5 anys.

Als dos itineraris l’autocar vos ha de deixar a l’entrada de la finca pública de Menut. MA-10 Km 17,4