SERRA  TRAMUNTANA 3.0

JUSTIFICACIÓ

DISPOSITIUS MÒBILS I DESCOBERTA DE L’ENTORN.

Un dels principals objectius del CdA és proporcionar activitats i recursos per a que els alumnes que ens visiten puguin descobrir de forma participativa i el més autònoma possible els valors naturals i patrimonials de la Serra de Tramuntana. Els camps d’Aprenentatge són vius, en contínua transformació i adaptant els seus continguts i metodologies a les necessitats dels centres educatius que ens visiten. Les activitats formatives que s’hi duen a terme han hagut d’evolucionar a l’igual que passa amb la societat. 

En l’actualitat l’accés massiu de la població de totes les condicions socials i edats als dispositius mòbils (telèfons, smartphones, PDA, tabletes, llibres digitals,… ) amb una quantitat d’aplicacions, la majoria gratuïtes, que permeten realitzar un ventall de tasques molt diverses i extenses. Juntament amb la creixent facilitat i velocitat amb que es pot accedir a internet, han permés una democratització a l’accés a la informació de la població en general i l’aparició d’un ventall de paradigmes educatius amb molt de potencial. 

Per una altra banda, l’accés immediat a la informació a qualsevol lloc possibilita que qualsevol espai pugui esdevenir un escenari de formació i metodologies com la BYOD han fet possible que en el Camp d’Aprenentatge Orient i Binifaldó mitjançant la realitat augmentada poguem implementar experiències d’aprenentatge contextualitzades i vivenciades, és a dir, en el seu entorn real (l’alzinar) i, en conseqüència, aprenentatges més significatius i motivadors. APS

 Al Camp d´Aprenentatge entenem que el mòbil ha esdevingut un recurs educatiu i comunicatiu que s´ha d´integrar a l´aula. Intentar transmetre les competències que volem desenvolupar a l´alumnat des del seu llenguatge i recursos més propers i quotidians però sobretot, educar en l´ús del mòbil.

En resum, no podem donar l´esquena al mòbil i per extensió a les TAC en el sistema educatiu. En paraules de Ballester (2016) al diara Ara Balears, “hem d´apostar per un model pedagògic que ensenyi a créixer la societat envoltada de tecnologies. L’objectiu? Treure’n tot el profit i fer que la balança dels efectes positius i negatius decaigui de banda dels avantatges. En efecte, fer pedagogia”; és a dir, que “no és un bon camí prohibir l’ús en lloc d’assumir el repte”.

OBJECTIUS

METODOLOGIES

RECURSOS

CARACTERÍSTIQUES RECURSOS