Camps d’Aprenentatge

ILLES BALEARS

#APRENEMACASA – ENLLAÇ A  RECURSOS EDUCATIUS DELS  CAMPS D´APRENENTATGE DE LES IB.

Els Camps d’Aprenentatge són centres educatius que depenen de la direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Ofereixen a tot l’alumnat dels centres docents de les Illes Balears la possibilitat de desenvolupar aspectes del currículum escolar mitjançant l’observació, l’experimentació i el treball de camp en un medi singular i cultural de les Illes Balears, fent especial menció als continguts de l’educació ambiental.

Els Camps d’Aprenentatge ofereixen un ampli ventall d’activitats relacionades amb el descobriment de l’entorn natural i cultural mitjançant la realització de tallers i itineraris educatius guiats i dinamitzats per entorns singulars de les Illes Balears amb la finalitat educativa de “proporcionar a l’alumne els coneixements, eines i valors per descobrir i integrar-se a l’entorn proper, per aprendre a habitar-lo, respectar-lo, conservar-lo, millorar-lo i, sobretot, estimar-lo” (Calviño i Sampol, 2011).

SOL·LICITUDS

Les inscripcions del curs 2019-2020 s’hauran de fer a través de l’aplicació GESTIB

El termini de sol·licituds és de l’1 al 16 de setembre de 2019

GESTIB

Instruccions sol·licituds de participació 2019/20

Manual de Sol·licituds als Camps d’Aprenentatge