Camps d’Aprenentatge

ILLES BALEARS

Nou calendari de sol·licituds d’estades per al curs 20-21:

  • Del 14 al 20 de setembre: grups de centres educatius en llista d’espera a causa del confinament provocat per la COVID-19 en el curs 19/20.

  • Del 21 de setembre al 4 d’octubre: grups dels centres educatius del curs 20/21.

  • Dia 6 d’octubre: publicació de les llistes d’estades assignades i les d’espera.

#APRENEMACASA – ENLLAÇ A  RECURSOS EDUCATIUS DELS  CAMPS D´APRENENTATGE DE LES IB.

Els Camps d’Aprenentatge són centres educatius que depenen de la direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Ofereixen a tot l’alumnat dels centres docents de les Illes Balears la possibilitat de desenvolupar aspectes del currículum escolar mitjançant l’observació, l’experimentació i el treball de camp en un medi singular i cultural de les Illes Balears, fent especial menció als continguts de l’educació ambiental.

Els Camps d’Aprenentatge ofereixen un ampli ventall d’activitats relacionades amb el descobriment de l’entorn natural i cultural mitjançant la realització de tallers i itineraris educatius guiats i dinamitzats per entorns singulars de les Illes Balears amb la finalitat educativa de “proporcionar a l’alumne els coneixements, eines i valors per descobrir i integrar-se a l’entorn proper, per aprendre a habitar-lo, respectar-lo, conservar-lo, millorar-lo i, sobretot, estimar-lo” (Calviño i Sampol, 2011).

SOL·LICITUDS

Les inscripcions del curs 2020-2021 s’hauran de fer a través de l’aplicació GESTIB

El termini de sol·licituds és del 21 de setembre al 4 d’octubrede 2020

GESTIB

Instrucció de participació als Camps d’Aprenentatge 2020/21

Manual de Sol·licituds als Camps d’Aprenentatge