00_imgfHomeCampsAprenentatgeOrient

ATENCIÓ: El termini de presentació de sol·licituds durant el curs 2017-18 és de dia 4 a dia 15 de setembre. Les llistes es publicaran a partir de dia 20 de setembre.
El nombre màxim d’alumnes que es poden rebre per dia és de 50.

El nombre màxim d´alumnes i mestres en cas de pernocta és de 32.

El camp d’aprenentatge està situat al llogaret d’Orient en el municipi de Bunyola. El llogaret d’Orient es troba a uns 470m d’altitud i enmig d’una vall, les muntanyes de la qual oscil·len entre 600m i 1000m d’altitud. S’hi poden veure boscos d’alzines i pins, camps de conreu, oliverars, arbres fruiters i finalment un grapat de possessions distribuïdes per tota la vall. També podem gaudir d’una gran varietat d’espècies de fauna (sobretot ocells i invertebrats) i flora (amb presència d’alguns endemismes). Diferents torrents recullen tota l’aigua de la vall per conduir-la cap al Freu.


Blog