ANIMALS DE LA PAGESIA

A través del contacte directe amb els animals treballam els següents aspectes: les característiques morfològiques, alimentació, dimorfismes sexuals, aspectes interessants de la seva cria, el seu comportament, els seus sons, ús i benefici dels animals domèstics, etc. Aquesta activitat es duu a terme en un espai obert on tenim porcs, una mula, una vaca, conills, ovelles, cabres i una bona varietat d’aviram.