BIOLOGIA DE LES ABELLES. UN INSECTE SOCIAL

A PARTIR DE TERCER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Durada aproximada de l’activitat: una hora i mitja.

Amb l’ajuda de les lupes binoculars s’observaran les diferents parts de l’abella: cap, tòrax i abdomen. També els ulls, les ales, el fibló…

Diferenciarem, també, els tres tipus d’abella: obrera, abegot i reina. Com neixen cada una d’elles i quines funcions tenen dins l’eixam. És aquí on ens endinsam en conèixer a l’abella com un insecte social.

Aquesta activitat es pot completar amb la de L’apicultura. Feina i productes.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

3r Cicle E. Primària
Educació Secundària