FORN DE LLENYA

Les activitats de forn consisteixen en l’elaboració de receptes de la cuina tradicional mallorquina, en concret: magranetes, coques de verdura, galletes d’oli i crespells. La durada de cada un d’aquests tallers pot ser d’unes dues hores. L’activitat consistirà en presentar i conèixer els diferents tipus d’ingredients de cada recepta i la seva elaboració. S’explicaran les parts del forn, el seu funcionament i els instruments que s’hi utilitzen.

Les receptes es poden treballar a tots els nivells educatius llevat de la de “coques de verdura” que es farà a partir de 1r d’Educació Primària.

∗Donades les característiques de les nostres instal·lacions no podem atendre les al·lèrgies alimentàries.

∗No es modificaran cap tipus d’ingredients de cap recepta per motius religiosos, el Camp d’Aprenentatge és un centre aconfessional.