HORT ECOLÒGIC

A PARTIR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: 4 HORES

A les activitats d’hort es treballa el coneixement de les hortalisses i l’estricta relació que tenen amb la terra. Aquestes activitats consisteixen en l’observació, el cultiu d’hortalisses i/o verdures de temporada.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1r CICLE E. PRIMÀRIA
2n CICLE E. PRIMÀRIA
3r CICLE E. PRIMÀRIA
Educació Secundària