HORT I ANIMALS

EDUCACIÓ INFANTIL

Durada aproximada de l’activitat: 4 hores.

A l’activitat d’hort es treballa el coneixement de les hortalisses i l’estricta relació que tenen amb la terra. Aquestes activitats consisteixen en l’observació i el cultiu d’hortalisses i/o verdures de temporada.

A través del contacte directe amb els animals treballam els següents aspectes: les característiques morfològiques, alimentació, dimorfismes sexuals, aspectes interessants de la seva cria, el seu comportament, els seus sons, ús i benefici dels animals domèstics, etc. Aquesta activitat es duu a terme en un espai obert on tenim porcs, ases, conills, ovelles, cabres i una bona varietat d’aviram.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT