HORT I PLANTES MEDICINALS

A PARTIR DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Durada aproximada de l’activitat: 3 hores.

A l’activitat d’hort es treballa el coneixement de les hortalisses i l’estricta relació que tenen amb la terra. Aquestes activitats consisteixen en l’observació i el cultiu d’hortalisses i/o verdures de temporada.

Planta medicinal són totes aquelles que contenen un o varis principis actius capaços de prevenir, alleujar o curar malalties. Amb un recorregut per la zona enjardinada del Camp s’identifiquen les plantes i es comenten els seus usos medicinals.