MAGRANETES

TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS

Durada aproximada de l’activitat: 2 hores

Les activitats de forn consisteixen en l’elaboració de receptes de la cuina tradicional mallorquina. L’activitat consistirà en presentar i conèixer els diferents tipus d’ingredients de la recepta de les Magranetes i la seva elaboració. S’explicaran les parts del forn, el seu funcionament i les eines que s’hi utilitzen.

∗Donades les característiques de les nostres instal·lacions no podem atendre les al·lèrgies alimentàries.

∗No es modificaran cap tipus d’ingredients de cap recepta per motius religiosos, el Camp d’Aprenentatge és un centre aconfessional.

Les activitats de forn es podran combinar amb la de Els animals de la pagesia (en format reduït).

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Educació Infantil
1r Cicle E. Primària
2n Cicle E. Primària
3r Cicle E. Primària
Educació Secundària