Camp d’Aprenentatge Es Palmer

Ctra. de la Colònia de Sant Jordi, km 5,2
07630 Campos
Mallorca
Espanya

Telèfon: 609 886 641
Adreça de correu electrònic: cdaespalmer@gmail.com  caespalmer@educaib.eu