RESPOSTA A LA COVID-19 PER AL CURS 2020-21.

Els centres en llistat d’espera el curs 19-20 per la situació provocada per la COVID-19 estan exclosos de presentar la programació, seran prioritaris en el repartiment de dates i es mantindrà la mateixa puntuació que el curs passat per elaborar l’ordre i la data d’estada. Aquests centres faran la sol·licitud la primera setmana de setembre (dates encara per determinar), abans que la resta de sol·licitants.