D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els Camps d’Aprenentatge de les Illes Balears es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret respecte les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. Per aquest efecte adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Els camps d’aprenentatge de les Illes Balears són uns serveis educatius que ofereixen als professors i als alumnes la possibilitat de treballar objectius i continguts del currículum relacionats amb l’educació ambiental i de fer estades en un medi singular, depenen del Servei d’Innovació Educativa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat, ubicat al carrer Passatge Guillem de Torrella, 1, Palma de Mallorca, Illes Balears, NIF S0711001H.