L’APICULTURA. FEINA I PRODUCTES

A PARTIR DE TERCER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

Durada aproximada de l’activitat: una hora i mitja.

L’apicultura és l’art de la cria de les abelles a fi d’aprofitar-ne els seus productes: mel, cera, pol·len…

Coneixerem els estris que empra l’apicultor i es farà un repàs de les tasques més importants que realitza.

Veurem els productes més importants que obtenim de l’abella, els seus usos i les seves propietats.

Aquesta activitat es pot completar amb la de Biologia de les abelles. Un insecte social.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

3r Cicle E. Primària
Educació Secundària