L’APICULTURA. FEINA I PRODUCTES

A PARTIR DE TERCER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

Durada aproximada de l’activitat: una hora i mitja.

L’apicultura és l’art de la cria de les abelles a fi d’aprofitar-ne els seus productes: mel, cera, pol·len…

Coneixerem els estris que empra l’apicultor i es farà un repàs de les tasques més importants que realitza.

Veurem els productes més importants que obtenim de l’abella, els seus usos i les seves propietats.

*Actualment no es pot realitzar l’observació d’abelles vives.

Aquesta activitat es pot completar amb la de Biologia de les abelles. Un insecte social.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

3r Cicle E. Primària
Educació Secundària